Sulle just! -hankkeen projektipäällikkö/yhteisömanageri toimistolla Anna Riittinen, 0442488389, toimisto(at)virkistys.fi

Lisätietoja siis tästä:

Sulle just! on siis Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, joka on käynnistynyt 2.1.2024. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta ESR:ltä 26 745 euroa. Mäntyharjun kunta on myöntänyt hankkeelle 4000 euroa ja oma osuus hankkeen rahoituksesta on 2687 euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29 vuotiaat mäntyharjulais nuoret.

Hankkeen taustalla on ajatus siitä, että kaverit, liikunta ja osallistuminen kuuluu kaikille nuorille, riippumatta nuoren yksilöllisistä tekijöistä tai taustasta. MäVi on havainnut toiminnassaan, että kynnys osallistavaan harrastustoimintaan madaltuisi ja toiminta olisi saavutettavampaa, mikäli seuralle laaditaan turvallisemman tilan periaatteet. MäVi haluaa omassa toiminnassaan tukea yhdenvertaisuutta ja kasvattaa nuorisoa, joka tunnistaa yhdenvertaisuuden periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Sulle just! -hankkeen tavoitteena on kehittää Mäntyharjulle yhteisömanageroinnin työmuoto. Yhteisömanageri on siis työntekijä, joka luo nuorten, aikuisten, yhdistysten ja muiden toimijoiden välille yhteyden. Tavoite on innostaa ja kannustaa nuoria osallistumaaan, vaikuttamaan ja tekemään itselleen parempaa tulevaisuutta! Tavoitteena on luoda tila, jonne tulla, olla ja hengailla ja halutessaan voi myös harrastaa liikuntaa. Luoda mahdollisuus matalankynnyksen liikuntaan. Hankkeen tavoitteena konkreettisesti on luoda nuorille avoin kohtaamispaikka. Tällä hetkellä kohtaamispaikkana on Kulma-klubi, joka kokoontuu Kisalan Aulassa. Käytössä ovat myös muut tilat, sen mukaan miten on tilaa löytyy!

Tavoitteena kohtaamispaikalla ja seuran sisällä on luoda MäVille turvallisemman tilan periaatteet yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen aikana pyritään vahvistamaan Mäntyharjun nuorten parissa toimivien seurojen, asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteet voidaan nähdä neljän eri teeman kautta!

1. Yhteisömanageroinnin työmuodon kehittäminen mäntyharjulaisten nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi..

2. Avoimen nuorten kohtaamispaikan kehittäminen - tällä hetkellä Kulma-klubi!

3. Turvallisemman tilan periaatteiden kehittäminen mäntyharjulaisille seuroille ja yhteisöille

4. Mäntyharjun nuorten parissa toimivien seurojen, asiantuntijoiden ja toimijoiden verkoston vahvistaminen.

Hankkeen toiminnan tuloksena yhteisömanageroinnin toimintamalli juurtuu Mäntyharjulle ja nuorille (16-29 vuotiaille) suunnattu kohtaamispaikka toiminta saa pysyvän toimintamuodon. Mäntyharjun seurojen toimintaan syntyy uusia osallistavan harrastamisen muotoja erityisesti haastavammassa asemassa oleville nuorille. Nuoret haluavat osallistua harrastustoiminnan kehittämiseen paikkakunnalla.

Toimintaan osallistuneiden nuorten hyvinvointia ja osallisuutta voidaan tukea aiempaa paremmin. Kaikki osallistujat kokevat olevansa tervetulleita ja hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat! Turvallisemman tilan periaatteiden myötä toiminnasta tulee saavutettavampaa ja yhdenvertaisempaa.

Sulle just! -hankkeen myötä yhteistyö eri nuorisoalan toimijoiden välillä Mäntyharjussa lisääntyy ja syntyy uusia yhteistyön tapoja.


Tule siis mukaan!

Keväälle on suunnitteilla erilaisia pop-up työpajoja!

Ole siis kuulolla ja seuraa somea! (IG: sulle_just).

INSTAGRAM löytyy täältä---->>> sulle_just!